Zelfstandigheid

Ieder kind wil zich graag ontwikkelen tot een zelfstandig wezen. Daarnaast is het goed kunnen samenwerken van groot belang. Niet alleen tijdens schooluren, maar ook daarbuiten.
Als de kinderen zelfstandig werken en/of samenwerken, krijgt de leerkracht de gelegenheid om extra hulp te bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Wij noemen dit differentiëren.

De kinderen werken vanaf de kleutergroepen met een takenkaart. Op de kaart staat aangegeven welke taken in de loop van de week moeten worden uitgevoerd. Een taak kan bijvoorbeeld zijn: een rekenspel spelen, samen een bouwwerk maken in de bouwhoek, woorden stempelen of knutselen.

In groep 3 werken de kinderen met een takentrein. Twee keer per week werken zij, gedurende ongeveer 45 minuten, zelfstandig aan verschillende taal- en rekentaken. In de groepen 4 t/m 8 werken de kinderen dagelijks aan een weektaak. 

Van jongs af aan leren de kinderen verschillende taken zelf te plannen, uit te voeren en te evalueren. Bovendien leren de kinderen zelf oplossingen te zoeken, hulp te geven en te vragen, hun werk te organiseren, zelf na te kijken etc.
Hierin zit uiteraard een opbouw en er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Het ene kind krijgt meer/moeilijker werk aangeboden dan het andere kind.
Kinderen die veel structuur nodig hebben, krijgen in plaats van een weektaak een dagtaak.

Door zelfstandig te werken en samen te werken krijgt een kind meer zelfvertrouwen en inzicht in het eigen kunnen. Zelfstandigheid en samenwerking moet echter ook geleerd worden. Wij besteden daarom veel tijd en aandacht aan de leergang zelfstandig werken. Onder samenwerking verstaan we ook het verdelen van taken “Als jij dit opruimt, dan doe ik….”

Vaak betekent het dat we leren van elkaar. De kinderen bespreken samen hoe je een moeilijke som oplost, hoe je een stevige muur bouwt etc. Omdat de kinderen op school deel uitmaken van een sociale groepen (de klas, de school)  leren we ze ook gezamenlijk oplossingen te zoeken voor problemen, die het samenspelen en samenwerken met zich meebrengen.