Kindgericht
Op De Bonte Tol hebben wij aandacht voor elk kind. Wij accepteren de verschillen tussen kinderen en verwachten van kinderen, leerkrachten en ouders dat zij respectvol omgaan met deze verschillen. Een kind op De Bonte Tol mag zichzelf zijn en voelt zich prettig en veilig door de structuur die wij bieden. Dit kan alleen als wij aansluiten bij de talenten van kinderen want ieder kind heeft zijn kwaliteiten. In ons onderwijs bieden wij de kinderen de verplichte stof voor een basisschoolleerling aan. Hierbij werken zij op hun eigen niveau en stimuleren wij de leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Zelfstandigheid
Het aansluiten bij de talenten van en verschillen tussen kinderen bereiken wij door te differentiëren in ons aanbod. Hiervoor gebruiken wij onder andere dag- en weektaken. 

Voor het plannen en uitvoeren van activiteiten op deze dag- en weektaken zijn de kinderen gedeeltelijk zelf verantwoordelijk en hierbij doen wij in hoge mate een beroep op hun zelfstandigheid. Vanaf de kleuterperiode vindt een opbouw plaats in het werken met de dag- en weektaken waarbij de begeleidende rol van de leerkracht een belangrijk aspect is. Ook bij de dagelijkse gang van zaken in onze school worden de kinderen betrokken en wordt hun zelfstandigheid bevorderd. Het probleemoplossend vermogen van kinderen groeit hierdoor en op deze wijze dragen wij in opvoedkundige zin bij aan het zelfstandig functioneren van kinderen in onze maatschappij. 

Leren van en met elkaar
Op De Bonte Tol bieden wij de kinderen verschillende werkvormen aan. Leren doe je van en met elkaar. Het werken in groepjes, dingen die kinderen bezig houden onderling bespreken, samen een opdracht uitvoeren, samen spelen, zijn voorbeelden van werkvormen die wij regelmatig gebruiken. Belangrijk hierbij is de structuur die wij bieden bestaande uit duidelijke afspraken en grenzen waarbinnen de kinderen zich kunnen bewegen. Alleen dan kunnen wij een veilige omgeving creëren, zodat binnen onze school sprake is van vrijheid binnen grenzen.

Dit leren van en met elkaar geldt ook voor ons personeel. Wij respecteren de verschillen tussen leerkrachten en hebben vertrouwen in elkaar. De leerkrachten hebben een professionele houding. Dit blijkt uit het geven en ontvangen van feedback aan elkaar én een positieve houding en benadering van kinderen, ouders en elkaar. Het werken in teamverband betekent voor ons ook dat leerlingen van de verschillende groepen met elkaar samenwerken en activiteiten uitvoeren. 

Betekenisvol en actief leren
Om de kinderen te laten begrijpen dat er een schakel is tussen dat wat ze op school leren en hun dagelijks leven, betrekken wij de omgeving bij ons onderwijs. Dit gebeurt van binnen naar buiten, zoals bijvoorbeeld excursies. En het gebeurt van buiten naar binnen, zoals bijvoorbeeld de natuur de school inhalen of gastsprekers. Door het bieden van een breed en gedifferentieerd aanbod ontwikkelen de kinderen hun verschillende talenten. Hierdoor is onderwijs voor ons naast kennisoverdracht vooral ook zelf leren, samenwerken, creatief denken, muziek maken, bewegen en sociale omgang met je medemens. Dit maakt ons onderwijs actief en betekenisvol.

‘Ons enthousiaste team zet zich in voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Zo kunnen zij na een fijne basisschoolperiode op De Bonte Tol vol zelfvertrouwen, met een open houding en een goedgevulde rugzak naar het voortgezet onderwijs!’ Aldus Wilco van der Maas, directeur van OBS de Bonte Tol.