TA4kids

We willen dat kinderen bewust en verantwoordelijk omgaan met zichzelf en met anderen. Op school spreken we vaak over sociaal-emotionele vaardigheden. Naast vaardigheden gaat het ook om houding, kennis en reflectie (sociale competentie). Sociale competentie betekent bewust en verantwoordelijk omgaan met jezelf, met anderen en met je omgeving. Sociale competentie is iets waaraan je je hele leven blijft werken. Je bent er nooit mee klaar en er zullen altijd verbeterpunten blijven.

De Bonte Tol werkt met het curriculum TA4kids, dat preventief werkt tegen pesten. De kinderen krijgen in één schooljaar 6 concepten van TA4kids aangeboden, uitgaande van de volgende principes:

  • ik oké, jij oké
  • ieder mens kan veranderen
  • ieder mens kan zelf denken

     

Onze leerkrachten zijn getraind in geven van lessen uit het curriculum TA4kids. Ook ouders worden d.m.v. workshops betrokken bij TA4 kids.

De anti-pestcoördinator/vertrouwenspersonen op De Bonte Tol waar kinderen terecht kunnen zijn juf Wendy Vrijenhoek en juf Linda Muller. Tevens wordt, indien nodig, het protocol aangepast.