Iedere leerling een wereldburger met TA4Kids 

Onze leerlingen leren en ontwikkelen zich in een wereld die voor hen steeds groter wordt. Het is onze taak om onze leerlingen in een geborgen omgeving te begeleiden in de ontwikkeling tot burgers die stevig in de maatschappij staan.

Dit doen wij door hen te helpen zichzelf en hun relatie tot de ander en de wereld te leren begrijpen.

We zijn ervan overtuigd dat als leerlingen nu werken aan persoonlijkheidsvorming, zij autonoom vanuit bewustzijn, spontaniteit en verbintenis in de wereld leren staan en zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers.

In de visie van de Bonte Tol ligt de nadruk op het bevorderen van die autonomie en is steeds een belangrijk uitgangspunt bij de keuzes van methodes of curricula.

Wij gebruiken hiervoor de Transactionele Analyse (Eric Berne) die autonomiebevordering als doel heeft, omdat het preventief werkt tegen pesten en het leerlingen bewust maakt van hun eigen aandeel in het contact met de ander. De leerlingen krijgen inzicht in wie ze zijn waardoor zij zichzelf (beter) kunnen begrijpen en hun gedrag kunnen veranderen.

De werkwijze is gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap van al onze leerlingen en gaat uit van de principes ‘ik oké, jij oké’, ‘ieder mens kan veranderen’ en ‘ieder mens kan zelf denken’.

Wij vinden het erg belangrijk dat wij de ander vanuit deze principes benaderen en aanspreken op hun gedrag en niet op wie ze zijn. Deze benadering is gebaseerd op vertrouwen van de teamleden in de leerlingen, van de leerlingen in de teamleden en het allerbelangrijkste: vertrouwen in jezelf!

Binnen school zijn de concepten van de Transactionele Analyse (TA) naar de leeftijd van onze leerlingen vertaald in TA4Kids.

Alle leerlingen en leerkrachten krijgen, door in TA4Kids getrainde collega’s, ieder schooljaar een leerlijn aangeboden voor het ontwikkelen van de vaardigheden: ‘zelfvertrouwen en weerbaarheid’, ‘gevoelens van zichzelf en van anderen herkennen’, ‘conflicten oplossen’ en ‘bewustwording van waarden en normen’.

Binnen ieder concept wordt met diverse, door school ontworpen werkvormen gewerkt. Zo kan een conflict door bijvoorbeeld een rollenspel met het concept ‘Dramadriehoek’ uitgespeeld worden. De kinderen worden daardoor gestimuleerd zelf oplossingen te bedenken en op een positieve wijze voor hun mening uit te komen, waarbij ze de mening van de ander respecteren. We merken al snel dat de kinderen deze vaardigheden ook tijdens andere situaties op school inzetten.

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen deze vaardigheden ook thuis inzetten, nodigen wij regelmatig de ouders uit om op school samen met hun kind te werken met dezelfde werkvormen.

Leerkracht Annemarie: “Omdat het gehele team elkaar benaderd vanuit het TA-gedachtengoed, heerst er een sfeer van gelijkwaardigheid. Ook is er grote winst behaald in de relatie met de ouders. Het team ziet de ouders als gelijkwaardige partners en niet als bedreigend. Dit kon onder andere ontstaan door compassie onder de aandacht te brengen en aan te boren.”

Lisanne groep 7 vertelde aan de bestuurder :“Hier op school word ik geholpen om het probleem zelf op te lossen.”

Sara groep 5 : “Bij TA4kids heb ik geleerd over ik ben oké, jij bent oké. Dat betekent dat iedereen van binnen een goed persoon is alleen dat je soms dingen in je gedrag laat zien die niet helemaal oké zijn. Je kunt de dingen oplossen door naar jezelf en je “stemmen” te luisteren; naar de dingen die je van je vader en moeder hebt geleerd, naar je kind-stem (die bijvoorbeeld iets heel graag wil) of naar je verstandige ik, die eerst even nadenkt.”

Voor de ontwikkelingen binnen school maken wij gebruik van de expertise van de Internationale coördinator TA4Kids.

De concepten van TA4Kids hebben wij gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling, hiermee zetten wij TA4Kids effectief in.

Met trots mogen wij vermelden dat onze school de eerste school in Nederland is die werkt met TA4Kids.