Gedragsprotocol

De Bonte Tol vindt een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Wij vinden de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang om zo een volwaardig mens te worden. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Daarom hanteren we binnen onze school de volgende preventieve maatregelen:

  • De vier basisafspraken;
  • Duimen- en vragenkwartier;
  • Lessen sociaal-emotionele ontwikkeling uit de methode Kinderen en hun  sociale talenten; 
  • Leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling; 
  • Het zorgteam.

Het volledige gedragsprotocol kunt u hier downloaden.

Antipestprotocol

De Bonte Tol heeft een anti-pestprotocol.

Dit anti-pestprotocol heeft als doel om alle kinderen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! We doen dat door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen zodat, als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken.

Een definitie van pesten op school luidt als volgt:

“Een leerling krijgt te maken met geweld of wordt gepest, als hij of zij gedurende een lange periode herhaaldelijk is overgeleverd aan het negatieve gedrag van één of meerdere leerlingen.’’ (Olweus, 1996).