Oudervereniging

Welkom op de pagina van de OuderVereniging van Openbare Basisschool De Bonte Tol! Op deze pagina informeren we u graag over de OuderVereniging (OV) en stelt OV-commissie zich graag aan u voor.

De OV kent gewone leden (ouders, voogden en verzorgers van kinderen die als leerling zijn ingeschreven bij de school) en buitengewone leden (alle teamleden van de school). De dagelijkse werkzaamheden van de OV worden verricht door ‘het bestuur’ van de OV (hierna te noemen: OV-commissie).

De OV-commissie is een enthousiaste groep ouders die zich graag inzet voor de kinderen van De Bonte Tol en die een steentje willen bijdragen aan het plezier van kinderen gedurende hun basisschoolperiode. De vergadering van de OV-commissie zijn openbaar. De vergaderdata worden jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt op de website van de school en vermeld in de schoolgids. Via deze weg stelt de OV-commissie zich graag aan u voor.

v.l.n.r. achterste rij: Judith Tetteroo, Hans van den Aker (penningmeester), Petra Forman, Pia van der Velden, Sonja Rauws, Yvonne van Waardenberg (secretaris).

v.l.n.r. Voorste rij: Martine Teerns, Laurence Trannoy-Steegstra (voorzitter), Melanie Schulze, Caroien Jonk-Bijloo, Wendy Vrijenhoek (leerkracht)

De OV-commissie vindt het leuk, maar ook belangrijk om betrokken te zijn bij de activiteiten van de school. De OV-commissie kan het echter niet alleen en is regelmatig op zoek naar hulp. Daarvoor worden regelmatig oproepjes op de Facebook-pagina van de OV (OV De Bonte Tol) en op de whiteboards in de klassen geplaatst.

Vind u het ook leuk om de school en de OV te helpen? Dat kan op verschillende manieren, zowel binnen als buiten schooltijd. Ook voor creatieve ideeën, tips of een bijdrage vanuit uw eigen expertise staan de school en de OV-commissie open. Elke bijdrage is welkom en waardevol!

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u ons persoonlijk benaderen of een email sturen aan ovdebontetol@debontetol.nl

Voor meer informatie over de OV en de activiteiten die de OV organiseert / mede mogelijk maakt, verwijzen we u graag naar het informatieboekje van de OV. U kunt dit informatieboekje vinden op de website.