Ouders

MR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met diverse aangelegenheden betreffende onze school, vaak wel de meer formele zaken. Als zodanig kan de MR gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken. Het bestuur en/of de directie dient soms advies te vragen aan de MR (adviesrecht) en in een aantal gevallen is de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat (instemmingsrecht). 

Overeenkomstig de statuten worden er verkiezingen gehouden.

Onze MR bestaat momenteel uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld.

Notulen jaarverslag MR 2020-2021 Notulen jaarverslag MR 2020-2021 Jaarplan MR 2021-2022

MR-leden

Ouders

Peter Kramer

Jamina v/d Ende

Linda Muller, leerkracht groep 8
Mireille van Oosten, intern begeleider 

OuderVereniging

Welkom op de pagina van de OuderVereniging van Openbare Basisschool De Bonte Tol! Op deze pagina informeren we u graag over de OuderVereniging (OV) en stelt OV-commissie zich graag aan u voor.

De OV kent gewone leden (ouders, voogden en verzorgers van kinderen die als leerling zijn ingeschreven bij de school) en buitengewone leden (alle teamleden van de school). De dagelijkse werkzaamheden van de OV worden verricht door ‘het bestuur’ van de OV (hierna te noemen: OV-commissie).

De OV-commissie is een enthousiaste groep ouders die zich graag inzet voor de kinderen van De Bonte Tol en die een steentje willen bijdragen aan het plezier van kinderen gedurende hun basisschoolperiode. De vergadering van de OV-commissie zijn openbaar. De vergaderdata worden jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt op de website van de school en vermeld in de schoolgids.

De OV-commissie vindt het leuk, maar ook belangrijk om betrokken te zijn bij de activiteiten van de school. De OV-commissie kan het echter niet alleen en is regelmatig op zoek naar hulp. Daarvoor worden regelmatig oproepjes op de Facebook-pagina van de OV (OV De Bonte Tol) en op de whiteboards in de klassen geplaatst.

Vind u het ook leuk om de school en de OV te helpen? Dat kan op verschillende manieren, zowel binnen als buiten schooltijd. Ook voor creatieve ideeën, tips of een bijdrage vanuit uw eigen expertise staan de school en de OV-commissie open. Elke bijdrage is welkom en waardevol!

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u ons persoonlijk benaderen of een email sturen aan ovdebontetol@debontetol.nl

Notulen OV 24-9-2019 Notulen OV 15-10-2019

VSO-NSO

De Bonte Tol biedt u 5 dagen in de week opvang voor uw kind. Dit doen wij in nauwe samenwerking met kinderopvangorganisaties Skippy en ZieZoo.

U vindt hier:  

  • opvang van Skippy 7.30-18.30 uur en Ziezoo van 7:00- 19:00 uur (ook tijdens de schoolvakanties);  

  • gespecialiseerde groepsleiding kinderopvang;

  • veel leuke en nuttige activiteiten tijdens de BSO zoals muziekworkshops, zwemles en het beoefenen van hobby’s

  • school en opvang op hetzelfde terrein

  • veel buitenspelmogelijkheden op  aangrenzende (natuur)pleinen;

  • gescheiden ruimtes voor onderwijs en kinderopvang;

  • voor de oudere kinderen opvang op een sportaccommodatie

Uitgebreidere informatie geven wij u graag tijdens ons kennismakingsgesprek met u.

Neemt u ook eens een kijkje op www.skippykinderopvang.nl en www.ziezoo.nl