Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met diverse aangelegenheden betreffende onze school, vaak wel de meer formele zaken. Als zodanig kan de MR gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken. Het bestuur en/of de directie dient soms advies te vragen aan de MR (adviesrecht) en in een aantal gevallen is de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat (instemmingsrecht). 

Overeenkomstig de statuten worden er verkiezingen gehouden.

Onze MR bestaat momenteel uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en de notulen worden beschikbaar gemaakt op de website. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld.

MR-leden

Ouders

Yvonne Brugmans

Corine van Dijk-Berghuis 

 

Personeel

Linda Muller, leerkracht groep 8

Mireille van Oosten,  intern begeleider 

Aanmelden

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan de medezeggenschapsraad meld u dan nu aan!

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]