Makkelijk Lezen Plein

Dat lezen belangrijk is weten we allemaal! Veel kinderen lezen met plezier, maar dat geldt helaas niet voor alle kinderen. Sommige kinderen vinden lezen moeilijk of saai (denk bijvoorbeeld aan dyslectische kinderen).
Ons streven is om zoveel mogelijk kinderen enthousiast aan het lezen te krijgen en daarom hebben wij op De Bonte Tol een Makkelijk Lezen Plein (MLP) opgericht. 

Het uitgangspunt van het Makkelijk Lezen Plein is het op een aantrekkelijke manier presenteren van een aantrekkelijke collectie boeken. Het meest in het oog springende is de frontale kastplaatsing. Je ziet de aantrekkelijke omslag en niet de onaantrekkelijke rug van een boek. Ook staan de boeken op een plezierige zoekhoogte.

De werkgroep “documentatiecentrum” van De Bonte Tol zorgt elk jaar voor de uitbreiding en verfijning van het MLP. Ook de kinderen zelf worden hierbij betrokken.

Wij wensen de leerlingen veel leesplezier toe!