IPC

Met een Internationaal Primair Curriculum (IPC) geven wij het onderwijs een internationaal perspectief. IPC helpt de leerlingen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land. Tegelijkertijd kijkt het IPC  naar het perspectief van mensen in andere landen. Met IPC bieden wij leerlingen gestructureerd, hoogwaardig, interessant en eigentijds onderwijs met aandacht voor verschillende tradities en respect voor culturen en identiteit. IPC is gericht op verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en op verschillende talenten en leerstijlen van leerlingen.

Leerdoelen
De leerdoelen vormen de basis waarop het IPC is samengesteld. Duidelijk opgestelde leerdoelen helpen de leerlingen bij het doelgericht leren en de leerkrachten bij het lesgeven. De leerdoelen stellen vast wat de leerlingen moeten weten, kunnen en begrijpen. Voor de leerlingen beginnen de leerdoelen dan ook altijd met;

  • Ik weet (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen)
  • Ik kan (de praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken)
  • Ik begrijp (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen die zich in de loop der tijd ontwikkelen)

Er zijn vakinhoudelijke doelen voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, ICT, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming, mens en samenleving en internationaal. Elk vak bestaat uit een aantal leertaken zodat de leerkracht de leerlingen kan helpen om de verschillende IPC leerdoelen te bereiken.

De units en het leerproces
Binnen het IPC werken wordt er in thema’s gewerkt. Deze worden units genoemd.
De units zijn onderverdeeld in drie niveau’s:

  • Milepost 1: groepen 3 en 4
  • Milepost 2: groepen 5 en 6
  • Milepost 3: groepen 7 en 8

Elke unit wordt altijd op dezelfde manier opgebouwd; startpunt, kennisoogst, uitleg van het thema, vakken (onderzoek- en verwerkingsactiviteiten) en afsluiting.

De groepen 3 en 4 werken 5 uur per week aan IPC en de groepen 5 t/m 8 6 uur. Gemiddeld duurt een unit 6 weken en er wordt per jaar aan ongeveer 5 units gewerkt.  Voorbeelden van units zijn; Bloemen en Insecten (MP1), Luchthavens en Verbindingen (MP2) en Missie naar Mars (MP3).

IPC leerwand
In iedere groep is de voortgang van de unit te volgen op de IPC leerwand. Op de leerwand in de klas hangen bij ieder vak de leerdoelen met daarbij de verwerking. De leerkrachten en de leerlingen grijpen geregeld terug op de leerdoelen. De leerwand neemt dan ook een belangrijke plaats in  binnen het IPC onderwijs.

Het portfolio
Iedere leerling heeft een eigen portfolio waarin het leerproces wordt bijgehouden en gevolgd. Het werk van de leerling wordt hierin, indien mogelijk, verzameld en geëvalueerd door zowel de leerling als de leerkracht. Zo wordt de leerling nog meer verantwoordelijk voor het eigen leren en is het leerproces te volgen.

Assessment for Learning
Binnen IPC werken we met het Assessment for Learning. Dit is het beoordelingsproces voor de meest belangrijke vaardigheden. Tijdens de units oefenen de leerlingen deze vaardigheden. Hierbij spelen evaluatie en verbetering een belangrijke rol.  Het Assessment for Learning ondersteunt leerkrachten in hun beoordeling en het ondersteunt leerlingen bij hun zelfevaluatie. Leerling en leerkracht gaan in gesprek over de verschillende fases van beheersing en krijgen op deze manier inzicht in het eigen leerproces: ‘waar sta ik nu’, en ’hoe kom ik een stapje verder’. Het Assessment for Learning wordt bijgehouden en bewaard in het portfolio.

Ouderbetrokkenheid
Voordat een groep aan een nieuwe unit begint, ontvangt u als ouder een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen. Zo krijgt u een goed idee van de bezigheden van uw kind en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.

Om u een indruk te geven van het IPC op De Bonte Tol, kunt u onze maandelijkse nieuwsbrief lezen en ons volgen op ons Facebook account. www.facebook.com/OBSDeBonteTol

Nog belangrijk om te weten:

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft het IPC getoetst aan de kerndoelen van het basisonderwijs en goedgekeurd.
  • Meer informatie over het IPC kunt u vinden op: ipc-nederland.nl