IPC

De Bonte Tol is een school met een kleurrijk karakter. Het is fijn om kinderen met een diversiteit aan achtergronden in een groep te hebben. Wij willen hier gebruik van maken en bieden leerlingen hoogwaardig, eigentijds onderwijs met aandacht voor verschillende tradities en respect voor culturen en identiteit.

Met een Internationaal Primair Curriculum (IPC) geven wij het onderwijs  ook een internationaal perspectief. Onze wereld wordt steeds kleiner. Het IPC helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land. Tegelijkertijd kijkt het IPC  naar het perspectief van mensen in andere landen.
Wij hebben als school gekozen voor het IPC omdat het heel goed blijkt te passen bij de wens om op een gestructureerde manier goed en interessant onderwijs te bieden;

 • dat gericht is op verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken en 
 • dat een beroep doet op de verschillende talenten en leerstijlen van kinderen.

Leerdoelen
De leerdoelen vormen de basis waarop het IPC is samengesteld. Duidelijk opgestelde leerdoelen helpen de leerlingen bij het doelgericht leren en de leerkrachten bij het lesgeven. De leerdoelen stellen vast wat de kinderen moeten weten, wat ze moeten kunnen en moeten begrijpen. Voor de leerlingen beginnen de leerdoelen dan ook altijd met;

 • Ik weet (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen)
 • Ik kan (de praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken)
 • Ik begrijp (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen die zich in de loop der tijd ontwikkelen)

Er zijn vakinhoudelijke doelen voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, ICT, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming, mens en samenleving en internationaal.

De units en het leerproces
Binnen het IPC werken wordt er in thema’s gewerkt. Deze worden units genoemd.
De units zijn onderverdeeld in drie niveau’s:

 • Milepost 1: groepen 3 en 4
 • Milepost 2: groepen 5 en 6
 • Milepost 3: groepen 7 en 8

Elke unit wordt altijd op dezelfde manier opgebouwd;

 1. Startpunt; enthousiasmeren voor de unit
 2. Kennisoogst: wat weten we er al over en wat willen we weten?
 3. Uitleg van het thema: wat gaan we deze unit leren?
 4. Vakken: onderzoeksactiviteiten en verwerkingsactiviteiten: Hoe en waar vinden we antwoorden op onze vragen en hoe verwerken wij dit?
 5. Afsluiting

Elk vak bestaat uit een aantal leertaken zodat de leerkracht de kinderen kan helpen om de verschillende IPC leerdoelen te bereiken. De groepen 3 en 4 werken 5 uur per week aan IPC en de groepen 5 t/m 8 6 uur. Gemiddeld duurt een unit 6 weken en wordt er aan ongeveer 5 units per jaar gewerkt.
Voorbeelden van units zijn; Bloemen en Insecten (MP1), Luchthavens en Verbindingen (MP2) en Missie naar Mars (MP3).

IPC prikborden
In iedere groep is de voortgang van de unit te volgen op de IPC prikborden. Op de prikborden in de klas hangen bij ieder vak de leerdoelen met daarbij de verwerking. De leerkrachten en de leerlingen grijpen geregeld terug op de leerdoelen. De prikborden nemen dan ook een belangrijke plaats in in het IPC onderwijs.

Het portfolio
Iedere leerling heeft een eigen portfolio waarin het leerproces wordt bijgehouden en gevolgd. Het werk van de leerling wordt hierin, indien mogelijk, verzameld en geëvalueerd door zowel de leerling als de leerkracht. Zo wordt de leerling nog meer verantwoordelijk voor het eigen leren en is het leerproces te volgen.

Ouderbetrokkenheid
Voordat een groep aan een nieuwe unit begint, ontvangt u als ouder een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen. Zo krijgt u een goed idee van de bezigheden van uw kind en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.
Om u een indruk te geven van het IPC op De Bonte Tol kunt u kijken op onze website op de diverse groepspagina’s, kunt u onze maandelijkse nieuwsbrief lezen en ons volgen op ons Facebook account. www.facebook.com/OBSDeBonteTol

Wat is er nog meer te vermelden over het IPC?

 • De Inspectie van het Onderwijs heeft het IPC getoetst aan de kerndoelen van het basisonderwijs en goedgekeurd.
 • Meer informatie over het IPC kunt u vinden op: www.ipc-nederland.nl