Extra zorg

Op De Bonte Tol willen we een actieve bijdrage leveren aan het proces om in Pijnacker en omgeving te zorgen voor een dekkend onderwijs- en zorgnetwerk. Wij maken het liefst geen uitzondering in de toelating en willen ook leerlingen met een speciale behoefte zo goed mogelijk onderwijs bieden. Voorwaarde is dat wij in staat zijn de zorg te bieden die het kind nodig heeft en verdient. Dat wordt in overleg met de ouders, de leerkracht, het zorgteam van De Bonte Tol en eventueel externe partijen onderzocht. In de meeste gevallen kunnen wij de zorg bieden die het kind nodig heeft, maar als dat niet kan, dan helpen wij ouders met het vinden van een geschikte school in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Mocht een leerling meer zorg nodig hebben dan De Bonte Tol vanuit de basisondersteuning (zie Schoolondersteuningsprofiel) kan bieden, dan kan er een arrangement worden aangevraagd bij ons samenwerkingsverband PPO Delflanden. Indien het arrangement wordt toegewezen komen er extra financiële middelen beschikbaar om de begeleiding van de leerling zo optimaal mogelijk te maken.

Op De Bonte Tol werken wij met een Flexklas. In deze klas worden leerlingen met een hulpvraag op cognitief en of sociaal-emotioneel gebied, begeleid. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de extra begeleiding in of buiten de klas geboden. De kinderen met een arrangement worden ook begeleid vanuit de Flexklas.

De extra begeleiding wordt altijd na overleg met ouders, de leerkracht, het zorgteam van de school (bestaande uit directie en intern begeleider) en eventueel een extern deskundige geboden.

Voor vragen ten aanzien van leerlingenzorg op de Bonte Tol kunt u contact opnemen met IB-er: Mireille van Oosten