Extra zorg

De Bonte Tol levert een actieve bijdrage aan het proces om in Pijnacker en omgeving zorg te dragen voor een dekkend onderwijs- en zorgnetwerk. Wij maken het liefst geen uitzondering in de toelating en willen ook leerlingen met een zorgbehoefte zo goed mogelijk onderwijs bieden. Voorwaarde is wel dat wij in staat zijn de zorg te bieden dat het kind nodig heeft en verdient.

Het bieden van zorg op maat doen wij, naast het werken in de groepen, door middel van flexibele ondersteuning, kortweg Flex genoemd.

Flex is een flexibel inzetbaar team van onderwijsprofessionals dat zich inzet voor kinderen met een zorgbehoefte. De Flex werkt, zichtbaar voor iedereen, in het hart van de school en is daarmee een belangrijke pijler van ons pedagogisch klimaat.

De doelgroep van de Flex is breed. Wij begeleiden leerlingen met een leer- en/of gedragsprobleem en leerlingen met een leer- en/of gedragsstoornis of een combinatie van beiden.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van het kind, kijken wij naar wat ieder kind nodig heeft. Naast de reguliere lessen in de groep, bieden wij kinderen de mogelijkheid één op één of in een groepje samen met een onderwijsprofessional te werken aan verschillende hulpvragen of aan een zelf opgesteld doel.

Een doel kan bijvoorbeeld zijn: verandering van gedrag, werkaanpak, zelfstandigheid, sociale vaardigheden en concentratie. De werkwijze van de Flex sluit dan ook goed aan bij de visie van de school: ‘Ieder kind is uniek en daar passen wij ons onderwijs op aan’.

Sinds 2020 mag De Bonte Tol zich als reguliere basisschool, dankzij de inzet van de Flex, expertiseschool passend onderwijs noemen!