Dyslexieprotocol

Sinds een aantal jaren zijn er veel ontwikkelingen gaande over dyslexie. Hoe kan je dyslexie zo vroeg mogelijk signaleren en op welke manieren kan je “risicolezers” zo goed mogelijk helpen.

Natuurlijk zitten wij op De Bonte Tol niet stil op dit gebied. Wij zijn al een aantal jaren bezig om dyslexiebeleid op te zetten.

Hoe ziet in het kort ons dyslexiebeleid eruit:

In de kleutergroepen is er bewust een aantal talige activiteiten bijgekomen zoals:

  • Verteltafel: Een aantal leerkrachten heeft van een prentenboek de figuren en/of de omgeving gemaakt. De leerkracht maar natuurlijk ook de kinderen kunnen het boek met deze figuren naspelen en verwoorden.
  • Interactief voorlezen: tijdens het voorlezen worden de kinderen door middel van vragen heel erg bij het verhaal betrokken.
  • Leesletterhoek: de leesletterhoek en de boekenhoek zijn op een goede manier ingericht.
  • Letter(muur): De kinderen komen veel in aanraking met letters. Ook worden er letters aangeboden en gaan de kinderen daar activiteiten mee doen. Wij hebben er alleen niet voor gekozen de letters aan de muur te hangen.
  • Extra hulp voor “risicokleuters”: Deze kinderen krijgen extra oefeningen op auditief gebied.

Zoals u merkt zijn wij heel veeltalig bezig met de kinderen. Sommige kinderen leren hierdoor zelf al lezen maar onze “risicolezers” zijn dan in ieder geval al in aanraking geweest met letters en hebben hier al mee “gespeeld”.

Kinderen gaan met hele verschillende instapniveaus naar groep 3. Vanaf het begin van groep 3 houden wij hier rekening mee. Doordat wij in de kleutergroep al veel met het voorbereidende lezen zijn bezig geweest en weten hoe de ontwikkeling van de kinderen is, kunnen wij al vanaf de start van groep 3 extra hulp bieden aan de “risicolezers”. Vanaf groep 3 worden alle kinderen goed gevolgd door middel van toetsen. Naar aanleiding van deze uitslagen (en observaties) wordt er bekeken welke kinderen extra hulp krijgen.

Deze extra hulp houdt vooral in dat de kinderen in een klein groepje nogmaals de instructie krijgen en veel aan het inoefenen zijn. Ook leren zij bepaalde technieken waardoor zij bv. langere woorden beter en vooral sneller leren lezen. Halverwege groep 3 starten wij met het programma “Connect lezen” dit is een interventieprogramma voor kinderen die problemen hebben met het leren lezen.

Met deze aanpak in groep 3 en 4 hopen wij de zwakke lezers zoveel bagage te hebben meegegeven dat zij hun leesniveau op een voldoende niveau kunnen ontwikkelen.

Bij dyslectische kinderen is dit echter een ander verhaal. Dyslexie is een storing die niet overgaat. Ook al oefen je nog zo veel je blijft dyslectisch (in allerlei verschillende gradaties).

Dyslexie gaat niet over

Door onze aanpak kunnen wij eind groep 4 vaak al aangeven of wij denken aan dyslexie. Wij als onderwijsgevenden mogen het niet constateren en vaststellen. Voor de kinderen waarbij wij dyslexie vermoeden, is het belangrijk om handvatten te krijgen zodat zij zo goed en zo vlot mogelijk leren lezen en zo correct mogelijk leren spellen.

In de hogere leerjaren is het doel om de kinderen goed om te leren gaan met hun “handicap”en deze te accepteren. Dat kan o.a. door bovengenoemde handvatten maar ook door het treffen van compenserende maatregelen zoals bv. extra tijd, voorlezen van veel tekst en gebruik maken van aanwezige technische hulpmiddelen. De kinderen moeten deze compenserende maatregelen ook goed leren gebruiken.

Natuurlijk vindt er bij deze kinderen ook nog leesinstructie en oefening plaats. Met name oefening is erg belangrijk want voor dyslectische, maar ook voor leeszwakke (en zelfs ook de goede lezers) blijft de stelregel: ZOVEEL MOGELIJK LEESKILOMETERS MAKEN.

Diagnose en behandeling

Sinds januari 2009 wordt diagnose en behandeling van ernstige dyslexie door de meeste verzekeraars vergoed.

De school heeft een poortwachtersfunctie bij de indicatie van ernstige dyslexie. Bij kinderen waar intensieve begeleiding op school onvoldoende helpt, is verwijzing naar de zorg nodig. Het is bij deze verwijzing belangrijk dat de school een dossier heeft opgebouwd waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van extra hulp is geweest bij het leren lezen en spellen.

Meer informatie over vergoeding en welke kinderen hiervoor in aanmerking komen vindt u op Steunpunt Dyslexie.

  Mireille van Oosten, intern begeleider